Anonim ve Limited Şirketlerin En Az Sermaye Tutarları 5 Katına Yükseldi

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE TUTARLARI 5 KATINA YÜKSELTİLMİŞTİR.

Dr. Soner ALTAŞ

25 Kasım 2023

9 Haziran 2023 tarihli Ekonomim Gazetesi’nde “10 Bin Lira İle Şirket Kurulmamalı, Asgari Sermaye Artırılmalıdır” diye yazmıştık.

9 Haziran 2023 tarihli Ekonomim Gazetesi’nde yayımlanan “10 Bin Lira İle Şirket Kurulmamalı, Asgari Sermaye Artırılmalıdır” başlıklı yazımızda “limited şirketlerin sermayelerini en az 100 bin TL’ye, anonim şirketlerin de en az 500 bin TL’ye yükseltmenin zamanı gelmiştir. Bunun için Yasa değişikliğine de gerek yoktur, Cumhurbaşkanı kararı olması yeterlidir. Kaldı ki, bu yolla, şirketlerimizin mali yapıları on kat güçlenmiş, iç ve dış piyasalarda sermaye şirketlerine duyulan güven de artmış olur. Hatta nakdi sermaye artırımlarına sağlanan vergi avantajlarının daha da cazip hale getirilmesi halinde, talebin azalması, tasarrufların artması, yastık altı ve yurtdışı kaynakların ülkeye getirilmesi gibi birçok olumlu etki de görülebilecektir.” diye yazmıştık.

24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Asgari Sermaye Tutarları 5 Katına Yükseltilmiştir

İşaret ettiğimiz Cumhurbaşkanı kararı nihayet 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 24 Kasım 2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Anonim şirketlerin en az sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye;
  • Limited şirketlerin en az sermaye tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye;
  • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin en az başlangıç sermayesi 100.000 TL’den 500.000 TL’ye

yükseltilmiştir.

Diğer bir deyişle, anonim ve limited şirketlerin en az (asgari) sermaye tutarı beş katına yükseltilmiştir. Beklentimiz, bu tutarların en az 10 katı yükseltilmesi idi, ama beş kat yükseltilmesi de oldukça yerinde bir adım olmuştur.

Yeni Sermaye Tutarları Ne Zaman Uygulanacaktır?

Cumhurbaşkanı kararı 1 Ocak 2024 (ilk halinde 1 Ekim 2024 olarak belirtilmişken, sonradan 1 Ocak 2024 olarak düzeltilmiştir)  tarihinde yürürlüğe girecektir.

1 Ocak 2024 Tarihinden Önce Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerde Aranacak En Az Sermaye Tutarı
  • 1 Ocak 2024 tarihine kadar anonim şirketler en az 50 bin, limited şirketler de en az 10 bin Türk Lirası sermaye tutarı ile kurulmaya devam edecektir.
1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerde Aranacak En Az Sermaye Tutarı
  • 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, anonim şirket kuruluşu için en az 250 bin, limited şirket kuruluşu için de en az 50 bin Türk Lirası esas sermaye koşulu aranacaktır.

Mevcut Şirketlerin Yeni Sermaye Tutarlarına İntibakı Nasıl Olacaktır?

Peki, mevcut anonim ve limited şirketler ne yapacaktır? Onlar da zorunlu olarak sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltecektir.

Ticaret Bakanlığı, büyük olasılıkla, önceki uygulamalarda olduğu gibi, anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmelerini bir Tebliğ ile düzenleyip ilan edecek ve şirketlere intibak etmeleri için bir süre –kanımızca 1 ilâ 2 yıl– verecektir.

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Yükümüne Dair Sınır da 1,25 milyon TL’na yükselmiştir

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; TTK’daki en az esas sermaye tutarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. 

Böylece, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, sözleşmeli avukat bulundurma yükümü de, esas sermayesi 1.250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlere uygulanacaktır.

14 Haziran 2023 tarihli Ekonomim Gazetesi’nde “Sözleşmeli Avukat Bulundurma Limiti Yükseltilmelidir” diye yazmıştık.

14 Haziran 2023 tarihli Ekonomim Gazetesi’nde yayımlanan “Sözleşmeli Avukat Bulundurma Limiti Yükseltilmelidir” başlıklı yazımızda “1 Ekim 2024 tarihinden önce Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinde değişikliğe gidilerek, esas sermaye sınırı en az 2,5 milyon Türk Lirasına yükseltilmeli; sonraki yıllar için de bu tutarın yeniden değerleme oranında artırılması sağlanmalı, böylece ekonomik koşullara göre güncelliği korunmalı; hatta limited şirketleri anılan yüküm dışında tutmanın anlaşılabilir bir yönü olmadığından esas sermayesi 2,5 milyonu aşan limited şirketler de kapsama alınmalıdır” diye yazmıştık.

Bu yönüyle, sözleşmeli avukat bulundurma yükümü de, öngördüğümüz tutarda olmasa dahi, makul bir seviyeye çekilmiştir.

Böylece, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan ancak  1.250.000 TL’nin altında kalan anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurma yükümü kapsamından çıkmış olacaktır.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararının, anonim ve limited şirketlerimiz ile Ülkemiz Ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz.

Güncelleme tarihi 11 Ocak 2024

İlgili Yazılar