Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

TACİRSOFT ÜYELİK VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. HİZMET SAĞLAYICI

Hizmet Sağlayıcı: https://www.tacirsoft.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden online üyelik, yayın, ürün, hizmet, lisans satan ve/veya kullanma imkânı sağlayan (hizmet sağlayıcı olan) Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir.

Unvanı: REDSTONE CORPORATE CONSULTING ALTAŞ KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri No:2/A D.13 Çankaya, Ankara

MERSİS Numarası: 00734249457100001

Ticaret Sicil Numarası: 479727

Telefon: (312) 911 63 39

Faks :(850) 522 34 03

E-mail: info@altaslar.com

Web adresi : www.altaslar.com

 

1.2. ÜYE

ÜYE: Hizmet Sağlayıcı’ya ait https://www.tacirsoft.com.tr alan adlı internet sitesinden satılan online yayın, ürün, üyelik ve lisansları işbu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak satın alan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Adı/Soyadı/Unvanı: {{Üye Adı}}

Adresi: {{Üye Adresi}}

Telefon: {{Üye Telefonu}}

E-mail: {{Üye Email}}

 

MADDE 2- KONU

2.1. İş bu Sözleşmenin konusu, Üye’nin Hizmet Sağlayıcı’ya ait https://www.tacirsoft.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen, online hizmet, yayın, ürün, üyelik ve lisanslarının satışı ve teslimi ve kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Bu sözleşme, aynı zamanda Hizmet Sağlayıcı’nın tescilli https://www.tacirsoft.com.tr alan adlı internet sitesinin içeriğindeki online yayın ve ürünlerin internet üzerinden kullanım ve satış şartlarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu satış aynı zamanda, sözleşme süresince programın internet üzerinden kullanım hakkını da ifade etmektedir. Kullanım hakkı https://www.tacirsoft.com.tr web sitesi içerikleri ile sınırlıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE HUKUK VERİTABANI SİSTEMİ

3.1. İşbu sözleşmenin (“Sözleşme”) konusu, Üye’nin İnternet Sitesi’nden: Üye olması halinde işbu Sözleşme’yi onaylayarak ve Toplam Kullanım Ücreti’ni ödeyerek Madde 4 kapsamında tanımlanan Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nden yararlanması ve Hukuk Veritabanı Sistemi’nin Üye tarafından kullanılması ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşme’deki tüm maddeler tüm üyelere uygulanır. Belirli Üye sınıflarına uygulanacak hükümler ilgili maddelerde ayrı ayrı belirtilmiştir.

3.2. Üyeye online yayın/ürünlere internet üzerinden https://www.tacirsoft.com.tr adresi üzerinden erişme hakkı sağlanmaktadır. Üye online yayın/ürünlere eposta adresi ve şifresi ile erişebilmekte ve bunları internet üzerinden online olarak kullanabilmektedir. Üye online yayın/ürünleri hiçbir şekilde masaüstü veya başka bir servera veya bilgisayara indiremez, tamamını kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, satamaz. Bu ve buna benzer tüm fiiller Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yasaktır. Hizmet Sağlayıcı online yayın/ürünlerin kopyalama ve çıktı almaya ilişkin olarak sayfa veya karakter sayısını dilediği şekilde belirleme, artırmak veya azaltmakta serbesttir. Üye asıl olarak online yayın/ürünleri internet üzerinden okumak, incelemek ve arama yapma imkanlarını satın almış bulunmaktadır. Hizmet Sağlayıcı kopyalama, çıktı alma veya indirme, basma, yayma, dağıtma vb Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda düzenlenen maddi ve manevi haklar vb tüm diğer hakların sahibi olup Üye’nin https://www.tacirsoft.com.tr internet sitesinden satın alma işlemi yapması veya sitelere erişim hakkı veren şifreyi almış olması, Üye’ye, Hizmet sağlayıcı’ya ait bu hakları tamamen kullanma veya bu hakların sahibi olma hakkı tanımamaktadır.

3.2. Üye tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış, Üyelik ve Lisans Sözleşmesinin okunduktan sonra onaylanması ve ödemenin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonucunda Hizmet Sağlayıcı, Üye’nin satın aldığı tarih aralığı içerisinde erişimi sağlaması amacıyla ve https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerinden online yayın /ürünleri kullanılması için Üye’ye satın aldığı sayıda ve sürede geçerli olacak şekilde bir kullanıcı adı ve şifresi vererek, Üye’nin online yayın / ürünlerini kullanmaya başlamasını sağlayacaktır.

 

MADDE 4- TANIMLAR

4.1. Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi: Üye’nin İnternet Sitesi’nden elektronik ortamda işbu Sözleşme’yi onayladıktan ve Toplam Kullanım Ücreti’ni ödedikten sonra kullanıcı adı ve şifre oluşturarak faydalanmaya başladığı Microsoft Edge, Google Chrome ve Mozilla Firefox ve benzeri internet tarayıcıları ve aktif internet bağlantısı üzerinden çalıştırılabilen Şirketler Hukuku özelinde içtihat, mevzuat, makale, yazı, doküman ve diğer içerikleri barındıran veritabanlarından oluşan hukuk sistemini ifade eder.

4.2. Bireysel Üye: Ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden ve Tekil Giriş yapılması suretiyle Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi Hizmeti alan gerçek ve tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

4.3. Kurumsal Üye: Üye olan, aynı tüzel kişiliğe bağlı, aynı bordroda kayıtlı ve aynı adreste çalışan kişiler için açılan hesaplardan Çoklu Giriş yapılması suretiyle Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi hizmeti alan tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

4.4. Tüketici: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

4.5. Üye: Tüketici, Bireysel Üye ve Kurumsal Üyeler’in her birini ifade eder.

4.6.Üyelik Ücreti: İşbu Sözleşme konusu Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin Üye tarafından tek bir kullanıcı hesabı altında kullanılması karşılığında ilgili Üyelik Paketi’ne bağlı olarak belirlenmiş olan yıllık üyelik ücretini ifade eder.

4.7. Ek Kullanıcı Ücreti: İşbu Sözleşme konusu Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin ek kullanıcı hesabı veya hesapları altında Çoklu Giriş yapılarak ilgili Üyelik Paketi çerçevesinde kullanılabilmesi karşılığında Üyelik Ücreti’ne ek olarak belirlenmiş olan yıllık ek kullanıcı ücretini ifade eder.

4.8.Toplam Kullanım Ücreti: Üyelik Ücreti ile Ek Kullanıcı Ücreti’nin toplamını ifade eder.

4.9.Çoklu Giriş: Yalnızca Kurumsal Üyeler için geçerli olan ve Ek Kullanıcı Ücreti karşılığında birden çok kullanıcı hesabı açılarak Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nden faydalanma imkânı sağlayan üyelik tipini ifade eder.

4.10.Tekil Giriş: Tek bir kullanıcı hesabı üzerinden Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nden faydalanma imkânı sağlayan üyelik tipini ifade eder.

4.11.Aydınlatma Metni: https://www.tacirsoft.com.tr/kurumsal-bilgiler/kvk-aydinlatma-metni bağlantısında yer alan aydınlatma metnini ifade eder.

4.12.İnternet Sitesi: https://www.tacirsoft.com.tr web sitesini ifade eder.

4.13.Kullanım Koşulları: https://www.tacirsoft.com.tr/kurumsal-bilgiler/kullanim- kosullari bağlantısında yer alan kullanım koşullarını ifade eder.

4.14.Ön Bilgilendirme Formu: TKHK ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, Üye tarafından Toplam Kullanım Ücreti ödemeden önce elektronik ortamda onaylanan belgeleri ifade eder.

4.15. Üyelik Paketi: Sözleşme süresi boyunca Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nde bulunan, Mevzuat, İçtihat, Makale, Yazı, Doküman veritabanlarındaki içerikten faydalanma imkanı sağlayan üyelik paketini ifade eder.

4.16. 1E1 Paketi: Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi ile üçüncü kişi ve kurumlar arasında yapılan özel anlaşmalar gereğince, Yıllık Üyelik Paketi içeriğine dahil olmayan ve erişimi ayrıca ücret ödenmesine bağlı tutulan paketi ifade eder.

4.17. Taraf: Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi ile Üye’den her biri anlamına gelir; Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi ile Üye topluca “Taraflar” olarak anılırlar. 

 

MADDE 5- TACİRSOFT ONLİNE HUKUK VERİTABANI SİSTEMİNİN KULLANIMI

5.1. Üye’nin Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nden faydalanabilmesi öncelikle işbu Sözleşme’nin ve Ön Bilgilendirme Formu’nun İnternet Sitesi üzerinden, elektronik ortamda onaylanmasına bağlıdır.

5.2. Toplam Kullanım Ücreti işbu Sözleşme’nin akdedildiği tarihte kredi kartıyla veya EFT/havale vasıtasıyla ödenebilir.

5.3. Hizmet Sağlayıcı, Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nde bulunan tüm içeriği resmi ve özel kaynaklardan edinmektedir. Üye, Hizmet Sağlayıcı’nın Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi içeriğinin doğruluğu ve güncelliği için elinden gelen çabayı gösterdiğini ancak Hizmet Sağlayıcı’nın İnternet Sitesi’nde ve Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nde yer alan içerikten bizzat sorumlu olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.4. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesi ve Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi üzerinden, Hizmet Sağlayıcı’nın  kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere uzantı /link verebilir. Bu uzantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. İnternet Sitesi ve Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi üzerindeki uzantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.5. Üye, Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de Hizmet Sağlayıcı tarafından Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’ne veya Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’ni oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, üyelik sistemi üzerinden üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Hizmet Sağlayıcı’nın  bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üye, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla Hizmet Sağlayıcı’nın  herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Üye’nin Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nden faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Üye, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin kullanıcı adının ve şifresinin Üye dışındaki üçüncü kişilerce kullanıldığının tespit edilmesi halinde, üyelik derhal iptal edilir ve Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin kullanımı kapatılır.

5.9. Üye, İnternet Sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Hizmet Sağlayıcı’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Hizmet Sağlayıcı, Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin kullanım şeklini, şartlarını, üyelerin Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi kullanımına izin verilen süreyi ve içeriği her zaman ve her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir, Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’ni tamamen üyelerin erişimine kapatabilir veya üyelerin Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi içeriğine ulaşması için reklam veya tanıtım materyalleri izlemesini veya görüntülemesini zorunlu kılabilir.

5.11. Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi kapsamında Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili Üye’nin bir şikâyeti veya talebi bulunması halinde, Üye, söz konusu talep ve şikâyetlerini info@tacirsoft.com.tr e-posta adresi veya +90 312 911 63 39 – (507) 652 05 50 nolu telefon aracılığıyla Hizmet Sağlayıcı’ya iletebilir.

  

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER, ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1- Üye, Hizmet Sağlayıcı’ya ait https://www.tacirsoft.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürün/hizmet(lerin) https://www.tacirsoft.com.tr alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ve üyeliklere, kullanım süresine vb. diğer tüm bilgilere ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

6.2. Üye, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle veya kullanmakla İnternet Sitesi’nde yer alan içeriği, Aydınlatma Metni’ni, Kullanım Koşulları’nı ve işbu Sözleşme’deki koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu, hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

6.3. Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanun’u uyarınca reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder.

6.4. İnternet Sitesi’nde, Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nde veya Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’ni oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’ya aittir. Bunlar, Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’nin yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Üyeler, yalnızca ticari ve mesleki faaliyetleri kapsamında Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin veri tabanında yer alan eser niteliğini haiz olsun olmasın sair kaynaktan atıf sureti ile yararlanabilirler ve bunları bir ticari amaç olmaksızın çoğaltabilirler. Bunların tamamının yahut bir kısmının Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nden çekilerek herhangi bir sistem oluşturulması, kitap haline getirilmesi, derlenmesi, üçüncü kişilere ücret karşılığı satışı kesinlikle yasaktır. Üye’nin işbu Madde 5.3’e aykırı davrandığının Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’nın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi, Üye’nin Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’ne erişimini derhal engelleyebilir. Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’’nın fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

6.5. Üye, Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin diğer üyelerine, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, İnternet Sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da İnternet Sitesi dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

6.6. Üye, spam, virüs, trojan ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Üye, yegâne takdir yetkisi Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’nde olmak üzere, İnternet Sitesi’ne erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’nın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’nın zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da İnternet Sitesi’ne erişimi tüm Üyeler için kısıtlayabileceğini kabul eder.

6.8. Üye, kendisinin veya üçüncü kişilerin her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan İnternet Sitesi kullanıcılarına gösteremez. Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.

6.9. Üye, satın aldığı hizmetleri/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Üye tarafından satın alınan hizmet ve ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Üye, işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasadışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Hizmet Sağlayıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

6.11. Üye ve Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler Hizmet Sağlayıcı’dan alış-veriş yapamaz.

6.13. Üye, Hizmet Sağlayıcı’nın bilgisayar ortamında kendisinin IP adresini ve https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerinden indirdiği, görüntülediği, kopyaladığı, yazdırdığı tüm bilgileri ve metinleri, gönderdiği mesajları gibi her türlü işlemi izleme ve kayıt altında tutma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Üye bu kayıtların tutulma, izlenme ve saklanması hakkını Hizmet Sağlayıcı’ya vermiştir. Her türlü ihtilafta Hizmet Sağlayıcı’nın bilgi ve belgeleri, defter ve kayıtları, bilgisayar, server web vb. kayıtlarının, elektronik mesajlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu kayıtların hukuka uygun tutulduğunu, ve Hizmet Sağlayıcı’nın bu haklarına ve kayıtlarına karşı tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

6.14. Üye, şifrelerini ve kullanıcı adını özenle korumak mecburiyetinde olup şifresini istediği zaman ve şekilde internet üzerinden değiştirme hakkına sahiptir. Şifrenin ve kullanıcı adının Üye dışındaki kişilerce kullanılması ve bu bilgilerin paylaşılarak yayılması yasaktır. Bu yasağa aykırı fiillerde yani şifre ve kullanıcı adının Üye’den başka kişiler tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

6.15. Hizmet Sağlayıcı, https://www.tacirsoft.com.tr alan adı üzerinden verdiği hizmetin ve haksız kullanımın engellenmesi için gerekli her türlü güvenlik tedbirini alma ve bunları dilediği şekilde değiştirme, yenileme ve benzeri haklara sahiptir.

6.16. Hizmet Sağlayıcı, Sözleşmeye aykırılık halinde, sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Sözleşmesi iptal edilen Üye haberdar edilir ve Hizmet Sağlayıcı’ya yapmış olduğu ödemeler kendisine iade edilmez.

6.17- ÜYE https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerinden aldığı online yayın, ürün, üyelik ve lisansların kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olarak hukuka aykırı bir amaç için ve özellikle Hizmet Sağlayıcı’nın ve yayın ve ürün sahiplerinin fikir sanat telif ve sınai haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Hizmet Sağlayıcı’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

6.18- Üye, https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerinden aldığı ürün ve hizmetleri, yazılımların içeriğini, parça parça veya tamamen, kopyalayamaz, dağıtamaz, yayımlayamaz, yayınlayamaz, satamaz, çoğaltamaz veya bilgisayar, web, internet, server vb. elektronik ortamlarda başka bir şekilde bulundurup kullanamaz.

6.19- Üye, https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerinden aldığı ürünleri ücretli veya ücretsiz hiçbir biçimde devredemez, kiralayamaz, satamaz, ödünç veremez, üçüncü kişilerin yararına sunamaz. Hizmet Sağlayıcı’nın tüm hukuki ve cezai hakları saklıdır.

6.20-  Üye’nin satın aldığı veya üye olduğu online yayın /ürünlerin içerikleri telif hakkı kapsamındaki kaynaklardan oluşmakta olup, Üye’nin satın aldığı veya üye olduğu her türlü ürün ve hizmet içindeki bilgilerin yanlış olmasından veya Üye tarafından yanlış yorumlamasından ve herhangi bir şekilde kullanmasından dolayı Hizmet Sağlayıcı hiç bir şekilde sorumlu değildir.

6.21. Hizmet Sağlayıcı, önceden haber vermeksizin https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerindeki online yayın/ürünlerin, üyelik ve lisansların içeriğinde değişiklikler, yenilikler ve eklemeler yapma hakkına sahiptir.

6.22. Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve aksi davranışlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.23. https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerindeki online yayın, ürün, üyelik ve lisansların mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ait olup, her türlü kullanımı Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı iznine tabidir. Hizmet Sağlayıcı, sistemde yer alan bilgi, belge, yazılım veya metinlerin hangilerinin ne şekilde kopyalanacağı, yazdırılacağı, paylaşılacağına tek taraflı karar verir bu özelliklere ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı dilediği her türlü değişiklik ve yenilemeyi yapmakta serbesttir.

6.24. Hizmet sağlayıcı’nın https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerindeki online yayın, ürün, üyelik ve lisansların, Üye tarafından kullanımı için düzenlenen iş bu sözleşme Hizmet Sağlayıcı’nın dilediği zaman değiştirmesine imkan verdiğinden bir Üye’den başka bir Üye’ye değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, Üye başka bir Üye’nın sözleşmesini emsal göstermek suretiyle bir hak talebinde bulunma imkânına ve hakkına sahip değildir.

6.25. Hizmet Sağlayıcı, https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerindeki online yayın, ürün, üyelik ve lisansların hatasız ve Üye’nin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacağını, ve siteler üzerinde hazır bulundurulacağını taahhüt etmemektedir. Üye, hataların olmasını doğal karşıladığını kabul beyan ve taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı, Üye’nin bildireceği hataları makul sürede düzeltecektir.

6.26. Hizmet Sağlayıcı, Üye’ye sadece telefonla ve uzaktan yardım yazılımlarıyla destek olacaktır; yerinde destek, eğitim ve benzeri verilmeyecektir.

6.27. https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerindeki online yayın, ürün, üyelik ve lisansların satış fiyatları, içerik, kullanıcı sayısı, kullanım süresi gibi özelliklere göre belirlenmekte olup bu özellikler, kullanım biçimleri ve fiyatlar ürün sayfasında, sipariş formunda, Ön Bilgilendirme Formu ile Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesinde Üye’nin bilgilenmesine ve onayına sunulmakta olduğundan, Üye bu hususları bilmediğini veya anlamadığını ileri süremez.

6.28. Hizmet Sağlayıcı, Üye’nin kimlik bilgilerinin doğruluğunu ve gerçekliğini ispat etmesini talep hakkına sahiptir.  Üye, satış formu, sözleşme gibi tüm bilgi girdiği noktalarda beyan ettiği kimlik bilgilerini Hizmet Sağlayıcı’ya vermekten imtina edemez.   Hizmet Sağlayıcı’nın bu yöndeki talebini Üye yedi işgünü içerisinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

6.29. Hizmet Sağlayıcı, işbu sözleşmeyi dilediği Üye ile dilediği şartlarda düzenlemek hakkına sahip olup, bir Üye’nin sözleşmesi başka bir Üye’ye emsal oluşturmaz veya esas kabul edilemez. Bu farklı sözleşmeler Üye tarafından herhangi bir hak talebine dayanak yapılamaz.

6.30. Hizmet Sağlayıcı, online yayın, ürün, üyelik ve lisansların kesintisiz olarak yayında kalmasını sağlama noktasında çabalarına rağmen başka nedenlerle oluşacak kesintilerden sorumlu olmadığı gibi oluşacak zararlardan da sorumlu değildir.

6.31. Hizmet Sağlayıcı, https://www.tacirsoft.com.tr internet adresi üzerindeki iletişim kanallarından veya eposta üzerinden Üye’ye her türlü bildirimde bulunabilir. Üye, bu iletilerin kendisine ulaşmadığını ileri süremez, bu iletişimi inkar edemez.

6.32. Üye’nin sisteme girdiği kredi kartına ilişkin tüm bilgiler, banka tarafından şifrelenerek korunmaktadır. Üye’nin kullandığı veya bildirdiği kredi kartı şahsına ait değilse ve kredi kartının sahibi işbu ödemeye itiraz ederse, bundan kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar Üye’ye aittir.

6.33. Üye’nin satın aldığı online yayın/ürüne erişim internet ile mümkün olduğundan, internet ücretleri Üye’ye aittir.

6.34. Hizmet Sağlayıcı, Üye’nin bildirdiği kredi kartından tahsilat yapamaz ise, Üye’yi eposta, telefon vb yollarla bilgilendirir ve bu ödeme sorununun 7 gün içinde giderilmesini talep eder ve aksi halde üyelik, kullanım haklarının sona ereceğini bildirir. Eğer bu ödeme sorunu çözülemez ise Hizmet Sağlayıcı’nın, Üye’nin üyelik, kullanım vb. yetkilerini sona erdirme hakkı bulunmaktadır.

6.35. Üye’nin, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanan tüm sorunlarda, Hizmet Sağlayıcı’dan isteyebileceği her türlü tazminat tutarı Üye’nin online yayın, ürün, üyelik ve lisansları satın almak için ödediği tutar kadar olup bu tutarın üzerinde bir sorumluluk Hizmet Sağlayıcı’ya yüklenemez.

6.36. Üye, sözleşmedeki hükümleri ihlal ederse ihlali nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup oluşan her türlü zararı tazmin edecektir.

6.37. Üye tarafından satın alma sırasında sistemde yer alan formlara; adı-soyadı / unvanı, kullanıcı adedi, kullanım süreleri, satış tutarı, ödeme biçimi, her türlü kullanıcı bilgileri, adres ve iletişim, eposta, sabit ve cep telefonu, haberleşme bilgileri, ödemenin yapılacağı banka havalesi veya kredi kartı vb. bilgileri yazılı   eposta ve adres bilgileri aynı zamanda bildirim ve tebligat adresi olup, bu adrese yapılacak tebligatlar iade edilse bile tebliğ edilmiş sayılır.

6.38. Hizmet Sağlayıcı online olarak akdedilen bu sözleşmeyi onaylamama ve kabul etmeme hakkına sahip olup, bu hususta bir açıklama yapma mecburiyetinde de değildir.

6.39. Üye’nin sözleşmenin eki mahiyetindeki Ön Bilgilendirme Formu ile Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesini seçimlik kutularını işaretlemesiyle birlikte bu metinler Üye tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olmaktadır.

 

MADDE 7- ÜYENİN CAYMA HAKKININ BULUNMAMASI

Her ne kadar Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi hükmü uyarınca, Tüketici (üye), Hizmet Sağlayıcı ile Üye arasında işbu Sözleşme’nin akdedilmesinden itibaren 14 gün içinde ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin hizmeti reddederek cayma hakkına sahip olsa da; aynı Yönetmeliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve aynı maddenin (h) bendi uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde Tüketici cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla, Tüketici (Üye)’nin işbu Sözleşme’ye ve Tacirsoft Online Hukuk Veritabanı Sistemi’nin kullanımına ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 8-  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE MÜLKİYET SINAİ HAKLARI HAKLAR 

8.1. KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilebilecek Üye’ye ait ad, soyad, unvan, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; üyelik ve sipariş almak, üyelik, üyelik, lisans, ürün ve hizmetleri sunmak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümünü sağlamak, Üye’ye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ÜYE ile Hizmet Sağlayıcı arasında kurulan mesafeli satış, üyelik ve lisans sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Hizmet Sağlayıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

8.2. Üye tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Hizmet Sağlayıcı tarafındaki sistem altyapısında, mevcut teknik imkânlar ölçüsünde alınmış olmakla birlikte, söz konusu bilgiler Üye’ye ait cihazlardan girildiğinden Üye tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Üye’ye aittir.

8.3. Üye, kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. Üye’ye, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem vb her türlü uygulamaları için Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Eğer Üye talep ederse, Üye’nin www.tacirsoft.com.tr veya Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi hesabıyla ilişkili e-posta adresine gönderilen promosyon e-postası içerisinde bulunan “e-posta almak istemiyorum” linkine tıklayarak kampanya bildirimi hizmetinden ayrılabilir.

8.4. Üye, Hizmet Sağlayıcı’ya (info@tacirsoft.com.tr) belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Üye’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye, isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Hizmet Sağlayıcı’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek Üye’ye yasal süresinde dönüş yapılır.

8.5. Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Hizmet Sağlayıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai mülkiyet hakları Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’ne aittir.

8.6. Internet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerin kendi gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.

 

MADDE 9- SÜRE, FESİH VE SAİR HUSUSLAR

9.1. İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin onaylanması ve Üye’ye sistemi kullanabilmesi için gerekli olan erişim bilgilerinin iletilmesinden başlamak üzere 365 gün süre ile akdedilmiştir.

9.2. Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi, Sözleşme süresi sona ermeden 30 (otuz) gün öncesinden Üye’yi Sözleşme süresinin sona ereceği ve yeni döneme ilişkin Sözleşme Süresi, Üyelik Ücreti, Ek Kullanıcı Ücreti, Toplam Kullanım Ücreti ve gerekli gördüğü diğer hususlarda bilgilendirecektir. Üye’nin bahsi geçen otuz gün içerisinde Toplam Kullanım Ücreti’ni ödemesi veya Sözleşme’nin yenilenmesine ilişkin iradesini Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’ne iletmesi halinde, Sözleşme bahsi geçen bildirimde belirtilen koşullarla yenilenecektir. İşbu hüküm Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi’nin Sözleşme’yi yenilemekle yükümlü olduğu şeklinde yorumlanamaz.

9.3. Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi, Üye’nin işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda Üye’ye göndereceği bir ihtarname ile ihlalin on beş (15) gün içerisinde düzeltilmesini talep edecek, söz konusu süre neticesinde ihlalin düzeltilmemesi halinde ise dilediği takdirde işbu Sözleşme’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkını haiz olacaktır.

9.4. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 14 gün içinde Üye tarafından ödenmiş olan Toplam Kullanım Ücreti’nin, Üye tarafından kullanılmayan süre için tahsil edilmiş kısmı Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından Üye’ye iade edilir.

 

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

10.1. İş bu Mesafeli Satış, Üyelik ve Lisans Sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Üye’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

10.2. İş bu Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10.3. Taraflar arasındaki ihtilafların giderilmesinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

HİZMET SAĞLAYICI

REDSTONE CORPORATE CONSULTING ALTAŞ KURUMSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç Kuleleri No:2/A D.13 Çankaya, Ankara

MERSİS No: 00734249457100001    Ticaret Sicil Numarası: 479727

Telefon: (312) 911 63 39  Fax :(850) 522 34 03   Web Sitesi : https://www.altaslar.com E-mail: info@altaslar.com

 

 

ÜYE

{{ÜyeAdı}}

Tarih: {{Tarih}}